Hrivko sa stará s láskou...

NADŠTANDARDNÉ JASLIČKY - JEDINEČNÉ SVOJHO DRUHU

Starostlivosť

V atraktívnom prostredí jasličiek Hrivko poskytujeme poldennú a celodennú starostlivosť pre deti od 6m. do 3 a pol roka.

Program

Výchovno-vzdelávací program zahŕňa denné edukačné aktivity, montessori pedagogiku, zážitkové učenie, výučbu anglického jazyka.

Kontakt

Jasličky Hrivko - Mgr. Alexandra Ščípová
Sládkovičová 5, 971 01 Prievidza
hrivko@centrum.sk
0908 512 222, 0940 861 215

Jasličky

 

Predstavujeme Vám krásne prostredie jasličiek vytvorené len pre Vaše detičky.

Sme detské súkromné zariadenie s režimom materskej školy, ktoré vzniklo v apríli 2014. Zriadili sme ho v tichej ulici rodinných domov na ul. A. Sládkoviča 5, v Prievidzi a ponúkame starostlivosť pre detičky vo veku od 1 do 3+ rokov, 5 dní v týždni v čase od 7:00 do 16:30 hod.

Nástup do jaslí je možný počas celého roka, v prípade voľného miesta aj ihneď. Uprednostňujeme rodinný spôsob výchovy, aby sa detičky u nás cítili čo najlepšie.

K rodinnému domčeku patrí aj záhrada, ktorá ponúka veľa možností ako prežiť príjemné a radostné chvíle na čerstvom vzduchu. Okrem vybavenia detského ihriska, k vonkajšiemu priestoru prislúcha aj kočikáreň, a taktiež vonkajšie sociálne zariadenie, ktoré majú detičky ihneď k dispozícií v sprievode pedagóga.

 

Našou najdôležitejšou prioritou je zdravie dieťaťa, preto sme jasličky Hrivko vybudovali ako antialergické, s cieľom znížiť chorobnosť detí v kolektíve.

Antialergický koncept:

 • Podlahové kúrenie vhodné pre alergikov
 • Nábytok z masívneho dreva
 • Antialergické matrace, paplóny a vankúše
 • Čistenie priestorov parným čističom
 • Ekologické drevené a látkové hračky
 • Pravidelné používanie čističky a zvlhčovača vzduchu
 • Prírodná kozmetika bez chemických a konzervačných látok

Starostlivosť zahŕňa

 • Neustály dohľad a starostlivosť o dieťa od prevzatia až po odovzdanie rodičovi.
 • Kŕmenie dieťaťa, zabezpečovanie pitného režimu. ( s tým spojená bezpečnosť a hygiena, pripútanie do jedálenskej stoličky, ponúkanie tekutín počas dňa)
 • Prebaľovanie - s tým spojené zabezpečenie plienok, toaletných a hygienických potrieb pre dieťa. ( s tým spojená hygiena, kúpanie vo vaničke, používanie hygienických potrieb)
 • Umývanie rúk pred každým jedlom, resp. vždy keď je to potrebné, s cieľom pestovania návyku pravidelného umývania rúk a pestovania zdravého životného štýlu.
 • Hrové aktivity adekvátne vekovým a individuálnym osobitostiam dieťaťa s cieľom jeho rozvíjania a progresu. ( s tým spojené pravidelné cvičenie 1-2 krát denne, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu minimálne jeden krát denne, s výnimkou daždivého počasia, nepriaznivého počasia, veterna a mínusových teplôt.
 • Rozvoj sebaobslužných zručností dieťaťa – pestovanie návykov spolupracovať pri manipulácii s odevom a obuvou (obliekanie, vyzliekanie)
 • Rozvoj myslenia, vnímania, pamäti, citov, slovnej zásoby hrovými formami primeranými k veku dieťaťa. ( čítanie kníh, rozprávok, riekaniek a pesničiek, komunikácia s dieťaťom primeraná veku )

Ponúkame

 • nové priestory v rodinnom dome so záhradou
 • celodennú starostlivosť v čase od 7:00 do 16:30
 • pre deti od 1 do 3+ roka
 • antialergické prostredie s podlahovým kúrením
 • spinkanie v detských postieľkach
 • antialergické matrace, paplóny a vankúše
 • ekologické drevené a látkové hračky
 • vysoký štandard primárnej starostlivosti a hygieny
 • pedagogický personál
 • program podľa vzdelávacieho štandardu ISCED 0
 • zdravé stravovanie počas dňa(pitný režim, ovocie, zelenina, cerealie)
 • príjemnú lokalitu s ľahkou dostupnosťou v blízkosti stanice
 • zápis detí počas celého roka
 • možnosť uplatnenia príspevku od štátu vo výške 230 eur mesačne pre pracujúceho rodiča

V rá́mci školného pre dieťa poskytujeme:

 • prírodnú kozmetiku
 • púder
 • pyžamko
 • plienky
 • prebaľovacie podložky
 • vlhčené utierky
 • servítky
 • papierové vreckovky
 • podbradníky
 • uteráky
 • posteľnú bielizeň
 • deky
 • papiernické potreby

Čo si doniesť:

 • Kópiu kartičky poistenca dieťatka
 • Pohodlné oblečenie do triedy
 • Náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko,tepláky,ponožky...)
 • Vhodné prezúvky
 • Pršiplášť + obuv do dažďa
 • Dudlík a dojčenské mlieko ak sú potrebné (krabica mlieka musí byť neotvorená)

Prosíme označiť deťom všetky veci fixou, aby predišlo ich strate alebo výmene.

Za hračky donesené z domu nezodpovedáme. Prosíme rodičov, aby deťom nedávali žiadne malé predmety (sponky, centovky, žuvačky....), ktoré by mohli prehltnúť ony alebo ich kamaráti.

 • Nástup do jasličiek je v prípade voľného miesta možný počas celého roka.
 • Počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená
 • Školné a stravné sa uhrádza vždy k 8.dňu daného mesiaca.
 • V prípade choroby sa školné nevracia, vracia sa len poplatok za stravu pokiaľ bola rodičom odhlásená do 7:45 hod.
 • Rodič alebo zákonný zástupca je vždy povinný informovať prevádzkovateľa zariadenia o zmenách v zdravotnom stave dieťatka, zmenách v psychickom rozpoložení a podávaných liekoch.
 • Našou snahou je eliminovať detské ochorenia. Preto v našom zariadení môžu byť počas dňa iba zdravé detičky. Akékoľvek podozrenie na zhoršený zdravotný stav dieťatka počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi. V prípade ochorenia dieťatka vyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.
 • Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda, čerstvé ovocie, cereálie, desiata, plnohodnotný obed a olovrant

Počas neprítomnosti dieťatka sa zo školného nevracia, rodič je povinný odhlásiť dieťatko zo stravy najneskôr do 8,00h., inak vám bude strava za daný deň účtovaná. Cena školného zahŕňa všetky ostatné aktivity poskytované nad rámec bežnej prevádzky (napr.: angličtina pre 2-3 ročné detičky, divadelné predstavenia, stretnutia s detskou psychologičkou, MDD, deň matiek, mikuláš, fotenie, darčeky k narodeninám...).

PRIHLÁŠKA

Podpora štátu

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 230€, pre každú zamestnanú matku,
ktorý poskytuje úrad sociálnych vecí a rodiny V Prievidzi.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa:

Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič v niektorých prípadoch pokryť až 80% nákladov na jasličky. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Právny predpis:

zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:

jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Podmienky nároku:

vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Výška dávky:

príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eura, alebo v sume 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.

Zánik nároku:

nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Cenník

 
 • Poldenný pobyt
 • Mesačné školné: 260€
 • Vy zaplatíte: 0€
 • Štát zaplatí: 280€
 • Jednorazové zápisné: 100€
 • Strava: 2€ / deň
 • Plienky: zdarma
 • PRIDAJ SA K NÁM
 • Celodenný pobyt
 • Mesačné školné: 290€
 • Vy zaplatíte: 10€
 • Štát zaplatí: 280€
 • Jednorazové zápisné: 100€
 • Strava: 3€ / deň
 • Plienky: zdarma
 • PRIDAJ SA K NÁM

Aktivity

Kontaktujte nás

NAVŠTÍVTE NÁS ALEBO NÁM ZANECHAJTE ODKAZ
Jasličky Hrivko
Sládkovičova 5,
971 01 Prievidza,
Slovenská republika
0908 512 222,0940 861 215
hrivko@centrum.sk